Privacybeleid

 

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. In onze privacyverklaring vertellen we je precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren. Door gebruik te maken van onze site ga je akkoord met ons privacy beleid. Vanzelfsprekend worden je gegevens nooit zonder nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

 

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. East Side Collective zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wanneer je bent ingeschreven via ons inschrijfformulier, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet, zal aan je gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
·       Voor- en achternaam
·       E-mailadres
·       Telefoonnummer
·       Straat en huisnummer
·       Postcode en woonplaats
·       Btw nummer
·       Bedrijfsnaam
·       Website
·       Persoonlijke woonwensen (gezinssamenstelling, thema’s, functies, ruimtewens etc.)
·       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch.
·       Gegevens over je activiteiten en interesses op onze website.

 

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
·       Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
·       Om de overeenkomst die (aspirant)leden hebben met East Side Collective financieel en administratief te kunnen afhandelen.
·       Om partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
·       Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig met de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
East Side Collective bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van max zes jaar gehanteerd na inschrijving, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal East Side Collective zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
East Side Collective deelt je persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. East Side Collective blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt East Side Collective je persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies
East Side Collective gebruikt enkel technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Onze analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

 

Rechten van gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door East Side Collective. Ook heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jengahouse.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
·               Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
·               Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.